Komplex mozgásterápia

Kulcsár Mihályné féle módszer/ Delacato módszere alapján

Mozgásterápia a tanulási nehézségek  megelőzésére és oldására.

A tanulási ösztön velünk születik és életünk végéig velünk marad. …Mint minden ösztöncselekvés, a tanulás is örömérzést okoz és arra késztet, hogy újra és újra létrehozzuk ezt a kellemes állapotot.  Hogyan történhet meg, hogy a gyerekek egy részének mégsem öröm a tanulás ?…

tanulási  nehézségeknek sokféle oka  és eredete lehet. Az esetek 65-70%-ban az idegrendszer alul szervezettsége áll a probléma hátterében. Carl Henry Delacato és csoportja kidolgozott egy mozgásterápián alapuló módszert, melynek segítségével le lehet dolgozni ezt a deficitet. Ezt a módszert fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné és dolgozott ki egy rávezető és egy nehezített mozgássort a monotónia elkerülésére.

A kognitív tevékenység fejlődése szorosan kapcsolódik a személyiségfejlődéshez. (alappillére). Alapja ez intellektusnak és az alkalmazkodóképességnek. Fontos szerepet játszik az intelligencia kialakulásában. A megismerő tevékenység fejlődésének minősége alapozza meg a tanulási képességet is. Jól körülírható korszakokra osztható. Ezeket a korszakokat nem lehet kihagyni vagy lerövidíteni. Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem járja be a genetikailag programozott utat, annak tanulási nehézségek lehetnek a következményei.

I. korszak : Mozgásos szenzoros tanulás időszaka (0-1 év) – világ megismerése mozgásokon keresztül. Orális fázisnak is nevezik, ekkor alakul ki az ősbizalom / bizalom a világgal szemben és az önszeretet.

II. korszak : jellemzője a verbális  tanulás (1-3 év) Fogalmak kialakulásának időszaka.(anális fázis) Éntudat kialakulása és ekkor szerez autonómiát saját maga felett.

III. korszak : nem identitástudat kialakulása (genitális fázis ) (3-6 éves kor) Mozgás és érzékelés finom összehangolódásának fázisa. A világ megismerése játékokon keresztül. Ekkor alakul ki az önbecsülése.

IV. korszak : látencia korszaka (6-12 éves kor). Az intellektuális fejlődés felgyorsul, az emlékezet fejlődése minőségi változáson megy át. Erősödik az önbecsülés és önértékelés- sérülése esetén alakulhat ki a túlteljesítési kényszer vagy elszigetelődés / nagyfokú kudarcelvárás.

V. korszak : Elkezdi értelmezni a világot ( 13-18 éves kor) Felborul a korábbi hormonális egyensúly, ez átmenetileg tanulás képtelenséget okozhat ( néhány hét vagy hónap). A gyerekek ebben az időszakban különösen érzékenyek, és fogékonyak a környezeti hatásokra.

Mozgásfelmérés  – egyéni vagy kis csoportos formában, 60-90 perc

Az egyéni felmérést követően  kidolgozunk és megtanítunk egy egyéni mozgássort, mely személyre szabott fejlesztési terv.  Ezek naponta elvégzendő feladatok és kb. 15-20 percet vesz igénybe a gyakorlásuk azonban a hatékonyság szempontjából elengedhetetlen, hogy az agyat naponta érje ez a célzott stimuláció a blokkolt területek működésének újra tanításához. A fejlődést minden hónapban kontroll vizsgálatokon figyeljük és akkor változtatunk a gyakorlatokon. A fejlődés üteme minden esetben eltérő, addig nem lépük tovább míg az adott gyakorlat nem megy tökéletesen. Tapasztalatok szerint a terápia időtartama kb. 1 év.

Csoportos felmérés esetén 2-4 gyerek végez vezetett gyakorlatsort, mely alapján ki tudjuk szűrni kinek lehet szüksége  részletesebb vizsgálatra és egyéni terápiára vagy javaslatot teszünk csoportos mozgásfejlesztésre.

Online foglakozások

Érdeklődjön a részletekről!

PIL(L)Ekönnyű TEST

Komplex mozgásfejlesztés

PIL(L)Ekönnyű AGY

Tanulási nehézségek oldása

PIL(L)Ekönnyű LÉLEK

Érzelmi stressz oldás

Elérhetőség

kiss.orsolya@pile.hu
+36-70-600-8946
Érd