Komplex mozgásterápia

Kulcsár Mihályné féle módszer/ Delacato módszere alapján

Mozgásterápia a tanulási nehézségek  megelőzésére és oldására.

A tanulási ösztön velünk születik és életünk végéig velünk marad. …Mint minden ösztöncselekvés, a tanulás is örömérzést okoz és arra késztet, hogy újra és újra létrehozzuk ezt a kellemes állapotot.  Hogyan történhet meg, hogy a gyerekek egy részének mégsem öröm a tanulás ?…

tanulási  nehézségeknek sokféle oka  és eredete lehet. Az esetek 65-70%-ban az idegrendszer alul szervezettsége áll a probléma hátterében. Carl Henry Delacato és csoportja kidolgozott egy mozgásterápián alapuló módszert, melynek segítségével le lehet dolgozni ezt a deficitet. Ezt a módszert fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné és dolgozott ki egy rávezető és egy nehezített mozgássort a monotónia elkerülésére.

A kognitív tevékenység fejlődése szorosan kapcsolódik a személyiségfejlődéshez. (alappillére). Alapja ez intellektusnak és az alkalmazkodóképességnek. Fontos szerepet játszik az intelligencia kialakulásában. A megismerő tevékenység fejlődésének minősége alapozza meg a tanulási képességet is. Jól körülírható korszakokra osztható. Ezeket a korszakokat nem lehet kihagyni vagy lerövidíteni. Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem járja be a genetikailag programozott utat, annak tanulási nehézségek lehetnek a következményei.

I. korszak : Mozgásos szenzoros tanulás időszaka (0-1 év) – világ megismerése mozgásokon keresztül. Orális fázisnak is nevezik, ekkor alakul ki az ősbizalom / bizalom a világgal szemben és az önszeretet.

II. korszak : jellemzője a verbális  tanulás (1-3 év) Fogalmak kialakulásának időszaka.(anális fázis) Éntudat kialakulása és ekkor szerez autonómiát saját maga felett.

III. korszak : nem identitástudat kialakulása (genitális fázis ) (3-6 éves kor) Mozgás és érzékelés finom összehangolódásának fázisa. A világ megismerése játékokon keresztül. Ekkor alakul ki az önbecsülése.

IV. korszak : látencia korszaka (6-12 éves kor). Az intellektuális fejlődés felgyorsul, az emlékezet fejlődése minőségi változáson megy át. Erősödik az önbecsülés és önértékelés- sérülése esetén alakulhat ki a túlteljesítési kényszer vagy elszigetelődés / nagyfokú kudarcelvárás.

V. korszak : Elkezdi értelmezni a világot ( 13-18 éves kor) Felborul a korábbi hormonális egyensúly, ez átmenetileg tanulás képtelenséget okozhat ( néhány hét vagy hónap). A gyerekek ebben az időszakban különösen érzékenyek, és fogékonyak a környezeti hatásokra.

Mozgásfelmérés  – egyéni vagy kis csoportos formában, 60-90 perc

Az egyéni felmérést követően  kidolgozunk és megtanítunk egy egyéni mozgássort, mely személyre szabott fejlesztési terv.  Ezek naponta elvégzendő feladatok és kb. 15-20 percet vesz igénybe a gyakorlásuk azonban a hatékonyság szempontjából elengedhetetlen, hogy az agyat naponta érje ez a célzott stimuláció a blokkolt területek működésének újra tanításához. A fejlődést minden hónapban kontroll vizsgálatokon figyeljük és akkor változtatunk a gyakorlatokon. A fejlődés üteme minden esetben eltérő, addig nem lépük tovább míg az adott gyakorlat nem megy tökéletesen. Tapasztalatok szerint a terápia időtartama kb. 1 év.

Csoportos felmérés esetén 2-4 gyerek végez vezetett gyakorlatsort, mely alapján ki tudjuk szűrni kinek lehet szüksége  részletesebb vizsgálatra és egyéni terápiára vagy javaslatot teszünk csoportos mozgásfejlesztésre.

PIL(L)Ekönnyű TEST

Komplex mozgásfejlesztés

PIL(L)Ekönnyű AGY

Tanulási nehézségek oldása

PIL(L)Ekönnyű LÉLEK

Érzelmi stressz oldás

Elérhetőség

kiss.orsolya@pile.hu
+36-70-600-8946
Ficserke, Bp. XXII ker.
Honfoglalás út 51.

Partnerünk