+36 70 600 8946 kiss.orsolya@pile.hu

Komplex mozgásterápia és Brain Gym mozgásfejlesztés és idegrendszerérlelés

Kulcsár Mihályné féle módszer/ Delacato módszere és az EDU-K Brain Gym rendszerével

Az idegrendszeri érési zavar tünetei a gyerekek 25-30 százalékánál jelentkeznek már iskolás kor előtt, illetve az alsó tagozatban. Mozgásterápia a tanulási nehézségek  megelőzésére és oldására szolgál. Dislexia, disgráfia és diskalkulia kezelése. Olvasási problémák segítése, idegrendszerérlelés mozgásos gyakorlatokkal, melyek a viselkedésszabályozásra  is hatnak.

Gyarmati Éva egy szakmai előadásában így fogalmazott igen találóan: „manapság az atipikus gyerek a tipukus”. Kutatások mutatják, hogy idegrendszeri éretlenségre jellemző tünetek bújnak meg a logopédia problémák jelentős részében, az iskolaéretlen gyerekeknél, a hiperaktív, a magatartás és beilleszkedési zavarral küzdő óvodásoknál és kisiskolásoknál is.

Tünet lehet:

 • ügyetlen, „kajla” a gyermek mozgása
 • hárítja a kapaszkodást, mászást, nem szeret lépcsőn lemenni, nem tud váltott lábbal lelépni a lépcsőn
 • elutasítja az egyidejűleg többféle figyelmet igénylő feladatokat
 • extrém ingerkereső magatartás jellemzi (pörgések, lecsúszások, hintázás lehetőségének túlzott keresése)
 • veszélyérzet hiánya vagy éppen ellenkezőleg, túlzott óvatosság, félelem
 • nehezen tanul meg vagy nem tud kerékpározni, nem tudja a pedált folyamatosan hajtani
 • kibújik az egyensúlyozással járó feladatok alól
 • a sportágak elsajátításában nincs sikerélménye: úszás, korcsolyázás, síelés, küzdősportok
 • kerüli a finommozgásokat: nem szeret festeni, rajzolni, gyöngyöt fűzni
 • gondot jelent a gombolás, cipőfűzés stb.
 • rossz térbeli tájékozódás (akár ismerős helyen is eltéved)
 • könnyen elterelődik a figyelme vagy éppen egy dolognál hosszan letapad
 • nem szeret képeskönyvet nézegetni
 • nehezen tanul mondókát, téves ütemben tapsol hozzá
 • lehet impulzív vagy agresszív vagy az ellenkezője: túlzottan csendes, visszahúzódó

Az idegrendszer érésének segítésére többféle módszer is kidolgozásra került és megtalálható hazánkban is. Egy azonban közös bennük: mozgással célzott mozgásos gyakorlatokkal és tornákkal építik ki az idegpályákat. Ehhez a munkához idő és türelem kell. Hiszen sokszor kell ismételni a gyakorlatokat meghatározott sorrendben ahhoz, hogy célt érjünk. Brain Gym és KMT gyakorlatok és tornák és mozgásos foglalkozások során is ezt tesszük, játékokkal kiegészítve. A gyakorlatok új mozgásmintákat adnak és aktiválják a kognitív funkciókat.

A tanulási ösztön velünk születik és életünk végéig velünk marad. …Mint minden ösztöncselekvés, a tanulás is örömérzést okoz és arra késztet, hogy újra és újra létrehozzuk ezt a kellemes állapotot.  Hogyan történhet meg, hogy a gyerekek egy részének mégsem öröm a tanulás?…

tanulási  nehézségeknek sokféle oka és eredete lehet. Az esetek 65-70%-ban az idegrendszer alul szervezettsége áll a probléma hátterében. Carl Henry Delacato és csoportja kidolgozott egy mozgásterápián alapuló módszert, melynek segítségével le lehet dolgozni ezt a deficitet. Ezt a módszert fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné és dolgozott ki egy rávezető és egy nehezített mozgássort a monotónia elkerülésére.

A kognitív tevékenység fejlődése szorosan kapcsolódik a személyiségfejlődéshez (alappillére). Alapja ez intellektusnak és az alkalmazkodóképességnek. Fontos szerepet játszik az intelligencia kialakulásában. A megismerő tevékenység fejlődésének minősége alapozza meg a tanulási képességet is. Jól körülírható korszakokra osztható. Ezeket a korszakokat nem lehet kihagyni vagy lerövidíteni. Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem járja be a genetikailag programozott utat, annak tanulási nehézségek lehetnek a következményei.

I. korszak: Mozgásos szenzoros tanulás időszaka (0-1 év) – világ megismerése mozgásokon keresztül. Orális fázisnak is nevezik, ekkor alakul ki az ősbizalom / bizalom a világgal szemben és az önszeretet.

II. korszak: jellemzője a verbális  tanulás (1-3 év) Fogalmak kialakulásának időszaka (anális fázis). Éntudat kialakulása és ekkor szerez autonómiát saját maga felett.

III. korszak: nem identitástudat kialakulása (genitális fázis), (3-6 éves kor). Mozgás és érzékelés finom összehangolódásának fázisa. A világ megismerése játékokon keresztül. Ekkor alakul ki az önbecsülése.

IV. korszak: látencia korszaka (6-12 éves kor). Az intellektuális fejlődés felgyorsul, az emlékezet fejlődése minőségi változáson megy át. Erősödik az önbecsülés és önértékelés; sérülése esetén alakulhat ki a túlteljesítési kényszer vagy elszigetelődés / nagyfokú kudarcelvárás.

V. korszak: Elkezdi értelmezni a világot ( 13-18 éves kor). Felborul a korábbi hormonális egyensúly, ez átmenetileg tanulás képtelenséget okozhat (néhány hét vagy hónap). A gyerekek ebben az időszakban különösen érzékenyek és fogékonyak a környezeti hatásokra.

*Forrás : Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet

Fontos tudnivalók

 

KMT munka folyamata:

 

Mozgásfelmérés – egyéni vagy kis csoportos formában

Egyéni felmérés keretében különböző mozgások és játékos feladatok elvégzését kérjük a gyerektől, illetve megfigyeljük őt feladathelyzetben.

Csoportos felmérés esetén 2-4 gyerek végez vezetett gyakorlatsort, mely alapján ki tudjuk szűrni kinek lehet szüksége  részletesebb vizsgálatra és egyéni terápiára vagy javaslatot teszünk csoportos mozgásfejlesztésre.

Első felmérés és iskolaérettségi vizsgálat időtartama 60-90 perc + 30 perc konzultáció a szülővel.

Fejlesztési terv – gyakorlatsor – avagy otthoni mesés feladatok

Az egyéni felmérést követően  kidolgozunk és megtanítunk egy egyéni mozgássort, mely mindkét módszer gyakorlatait tartalmazza (és e-mailben elküldjük a szülő részére).

Ezeket kisebb gyerekek esetében egy mesébe  ágyazzuk, hogy több motivációt adjunk. Ezek naponta elvégzendő feladatok és kb. 10-15 percet vesz igénybe a gyakorlásuk, azonban a hatékonyság szempontjából elengedhetetlen, hogy az agyat naponta érje ez a célzott stimuláció a blokkolt területek működésének újra tanításához. A közös mese-kaland elvégzése kedvezően hat a szülő gyerek kapcsolatra is.

Kontroll találkozók

A fejlődést minden hónapban kontroll vizsgálatokon figyeljük meg és sor kerül egy Brain Gym Balance-ra is a fejlődés elősegítésére és a stresszek oldására.

Akkor változtatunk a gyakorlatokon,  ha látjuk a változást viszont a mesét mindig tovább visszük, melyet szintén  megtanítunk és emailben elküldünk.

A kontroll találkozók időtartama : 45-60 perc

A fejlődés üteme minden esetben eltérő, addig nem lépük tovább míg az adott gyakorlat nem megy tökéletesen. Tapasztalatok szerint a folyamat időtartama kb. 1 év.

Segítségre van szüksége?

Több információra van szüksége?