+36 70 600 8946 kiss.orsolya@pile.hu

Brain Gym 101 tanfolyam képzési tájékoztató

Képzési tájékoztató Brain Gym 101 kineziológia tanfolyam kapcsán

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján]

  1. A Képzés adatai

1.1. A képzés megnevezése: Brain Gym 101 tanfolyam

1..2. A képzés belső azonosító kódja: Brain Gym
1.3. A Képzés megkezdésének (esetleges) előfeltétele (ideérve az előzetesen szükséges engedélyek felsorolását): nincs előfeltétel
1.4. A képzés óraszáma: 24 óra / 4 nap
1.5. A képzés kezdésének időpontja (év/hónap/nap): befizetést követően  a honlapon meghirdetett időpontban

1.6. A képzés befejezésének időpontja (év/hónap/nap):  a hónlapon és a jelentkezési íven megjelölt időpontban
1.7. Képzés haladásának tananyagokra bontott ütemezése (zártrendszerű elektronikus táv oktatás esetén nem szükséges rögzíteni):

1 nap:
Brain Gym eredete, alkotói és kialakulása
A tanulást akadályozó tényezők
Célalkotás folyamata
Brain Gym Balance menete
Izomtesztelés
Pozitiv hozzáállás Balance
Látás és Hallás Balance

  1. nap:

Írás Balance
Agyféltekék feladatai és működése, agyintegráció jelentése és jelentősége
Dennison féle laterális behangolás

  1. nap:

Dimenziók bemutatása + izomtesztelés ismétlése és bővítése
Csodabalance
Klienssel való munka folyamata és etikai szabályai

4. nap
Dimenziók ismétlése és gyakorlása
3D behangolás
Akcióbalance a teljes eszköztárral
Összefoglalás

1.8. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: oklevél igazolás
1.9. A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: a  képzéshez nem tartozik teljesítményértékelés. A munkafolyamatok során adott visszajelzések a tanulási folyamatot szolgálják.
1.10. Vizsgára bocsátás feltételei (csak akkor kitöltendő, ha a képzéshez a jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik): nincs
1.11. A megengedett hiányzás mértéke: nincs
1.12. A megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények: tanfolyam ismétlése / megegyezés szerint a hiányzás más tanfolyamon való pótlása
1.13. Képzés díja: 90.000 Ft
1.14. Képzés fizetésének módja (figyelemmel az előzetesen megszerzett tudás beszámítására): átutalás számla alapján