+36 70 600 8946 kiss.orsolya@pile.hu

Brain Gym 101 tanfolyam képzési program

Képzési program : Brain Gym 101 tanfolyam

Gál Kiss Orsolya ev – felnőttképző

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B /2020/006152

 

1.     A képzési program alapadatai

1.1. Képzés megnevezése: Brain Gym 101
1.2. A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők a gyakorlatban jól használható képességfejlesztő technikákat, gyakorlatokat sajátítsanak el.
1.3. A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.
1.4. A képzés során megszerezhető kompetenciák: ·        A résztvevő képessé válik használni az izomtesztelést és a noticinget a tanulási képességek blokkjainak azonosítására a stresszmentes tanulás érdekében.

·        Személyes kompetenciák: önbizalom, önismeret, figyelem.

·        Módszerkompetenciák: problémamegoldás, emlékező- és felfogóképesség, figyelemösszpontosítás.

·        Szakmai kompetenciák: izomtesztelés, noticing, célmeghatározása, alkalmazása. Agyintegrációs gyakorlatok kivitelezése.

 

2.     A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1. Iskolai végzettség: Nem szükséges.
2.2. Szakmai végzettség: Nem szükséges.
2.3. Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
2.4. Egészségügyi alkalmasság: Nem szükséges.
2.5. Előzetesen elvárt ismeretek: Nem szükséges.
2.6. Egyéb feltételek:
 

3.     Tervezett képzési idő

3.1. A képzés óraszáma: 28
3.2. Megengedett hiányzás mértéke: 10%

 

 A képzés tananyagegységei

  A képzés tananyagegységeinek megnevezése:[1] Óraszáma:
4.1. Brain Gym 101 28

 

4.1. Tananyagegység[2]
4.1.1. Megnevezése:[3] Brain Gym 101
4.1.2. Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a gyakorlatban jól használható képességfejlesztő technikákat, gyakorlatokat sajátítsanak el. Megismerjék az izomtesztelést és a noticinget. Képessé váljanak használni az agyintegrációs gyakorlatokat.
4.1.3. Megvalósítása során alkalmazott munkaformák: frontális, egyéni, páros és csoportmunka
4.1.4. Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek: előadás, magyarázat, megbeszélés, bemutató, gyakorlat
4.1.5. Óraszáma: 28
4.1.6. Beszámítható óraszáma:[4] 0
4.1.7. Tartalma:
  • Általános bevezetés: az EDU-K története, izomtesztelés, noticing.
  • A teljes-agy integráció megtapasztalása a teljes-testmozgáson keresztül.
  • Az agyféltekék feladatai.
  • 26 Brain Gym© alapgyakorlat.
  • Az 5 lépcsős tanulási modell.
  • Látás (olvasás), hallás, írás, pozitív hozzáállás (stressz-csökkentés), testmozgás balanszok alkalmazása.
  • Dennison-féle Laterális Behangolás (DLB).
  • A 3 dimenzióban működő agy.
  • Lateralitás, Központosítás, Fókusz dimenziók kiegyensúlyozása különböző célokkal kapcsolatban.
4.1.8. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i): A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiállításra igazolás.

 

5.     Csoportlétszám
5.1 Maximális csoportlétszám:[5] (fő) 6

 

6.     A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
6.1. A képzésben résztvevő teljesítményét képzés közben fejlesztő értékelés keretében értékeljük. A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai: Visszakérdezés, Gyakorlati feladatmegoldás, Képzésben résztvevő visszajelzései, Beszélgetés.

A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

A képzéshez záró (szummatív) értékelés nem kapcsolódik

 

7.     A képzés zárása

7.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: TANÚSÍTVÁNY

2013. évi LXXVII. törvény13/B. §

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képzés óraszámának legalább 90%-án való részvétel.
 

8.     A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1. Személyi feltételek: Az oktató rendelkezzen érvényes licenc-szel a képzés oktatására.
8.2. Személyi feltételek biztosításának módja: Az oktató rendelkezzen érvényes „Brain Gym Certificate Of Licensure” igazolással.
8.3. Tárgyi feltételek: A résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem és a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, i
8.4. Tárgyi feltételek biztosításának módja: A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.
8.5. A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:
8.6. A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 

  1. május 25.